Fot och Hand desinfektion hypoklorsya
EkoDes

Hypoklorsyra Desinfektionsmedel

Eliminerar 99,999% av virus, bakterier och svamp!

Historien bakom HOCI

Hypoklorsyra upptäcktes av kemister i början av 1800-talet och har varit i ständig användning sedan dess. Det användes redan under första världskriget för att behandla soldaters sår. En av de många fördelarna med HOCl är att den återgår tillbaka till en miljövänlig form (dvs huvudsakligen vatten)

 

Fördelarna med hypoklorsyra är:

• Påskyndar läkning av sår
• Desinficerar sår, brännskador etc.
• Dödar bakterier och virus bl.a. E. coli, Listeria, Salmonella och MRSA
• Dödar svamp och mögel
• Är inte skadligt för människor eller djur
• Ej irriterande, svider inte

Möjliga användningsområden av hypoklorsyra är:

Läkning av sår
• Hudsvamp
• Influensa eller andra sjukdomar
• Desinficera verktyg, ytor, utrustning
• Desinfektion av grönsaker / frukt / kött
• Desinficera områden som har smittats av kräkningar eller diarré
• Desinficera alla luftburna patogener genom att placera i en luftfuktare
• Desinficering av vatten från alla patogener

Läkande egenskaper

HOCl har länge varit känt för sin förmåga att hjälpa sår att läka snabbare och smärtfritt. Genom att avdöda bakterier aktiverar du såret att återhämta sig snabbare. 

HOCl sticker eller svider inte vid applicering på sår och brännskador då det är PH neutralt. Alkohol, som vanligtvis används för att sterilisera ett sår, sticker och förstör patogener genom att torka ut cellerna. Tyvärr gör det samma sak med levande vävnad inklusive de vita blodkroppar som finns där för att bekämpa infektioner! Det förstör inte bara det naturliga försvaret på den skadade platsen, men processen är extremt smärtsam och ökar risken för att den skadade inte kommer att tillåta ytterligare behandling.

När HOCl existerar vid neutralt pH är det helt säkert för kroppen. Det skadar inte levande vävnad eller något av kroppens naturliga försvar (vita blodkroppar) som arbetar på plats för att reparera skadad vävnad. Detta gör det till den bästa första hjälpen som finns tillgänglig.

Vad är HOCI?

Hypoklorsyra är en stark oxidant. Det är så destruktivt för patogener och svampar eftersom det har mycket hög ”Redox Potential” vilket mäts i ORP (Oxidation Reduction Potential).

Hos patogener reagerar HOCl och förstör cellväggen som orsakar nekros (rupturering av cellen) eller apoptos (programmerad celldöd). Resterande cellinnehåll förstörs sedan också av HOCl. Även virus bryts ner på samma sätt.

Trots den destruktiva potentialen för levande saker, produceras HOCl av vår kropp och används av vårt immunsystem. Denna process kallas fagocytos.

När immunsystemet är äventyrat upptäcker kroppen den kompromisserade platsen och skickar vita blodkroppar genom kroppen för att bekämpa de invaderande patogenerna. De vita blodkropparna attackerar, omger (eller äter) och förstör (smälter) patogenen med hjälp av fagocytos som skapar hypoklorsyra.

Även i svaga lösningar är HOCl dödlig mot patogener.

Studier visar att en saltlösning med nasal sköljning innehållande HOCl dödade bakterier och svamp men irriterade inte näsan.

Förutom användning på levande organismer används det också inom framställning av livsmedel på grund av sin fantastiska förmåga att desinficera utrustning för t.ex kött och mjölkprodukter utan att tillföra några farliga kemikalier i maten.

Inom EU är det klassat som en biocid (EC 1048, 2005 A III). Av Livsmedelsverket godkänd för användning på livsmedel.

Innehåll:

Elektrolyserat vatten

(Vatten – Natriumklorid – Hypoklorsyra)

Ladda ner PDF